იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა საგანმანათლებო და შემეცნებით პროექტს, რომლებიც  იურიდიული პროფესიის მქონე პირებს  პროფესიულ და პიროვნულ უნარების განუვითარებს.

ცენტრის წევრი მუდმივად მიიღებს განახლებულ ინფორმაციას ცენტრის მიერ დაგეგმილი ან მხარდაჭერილი ღონისძიების შესახებ. მათ შორის: საერთაშორისო თუ  ადგილობრივი კონფერენციების, სემინარების, ტრენინგების, სამეცნიერო კვლევებისა და აქტივობების  შესახებ.

წევრი  უფლებამოსილია  მიიღოს მონაწილება ცენტრის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში, ამასთან, მუდმივად იყოს ინფორმირებული  მიმდინარე პროექტებზე, კვლევებზე, კონფერენციებზე,  დებატებზე, სამეცნიერო აქტივობებზე, გაცვლით პროგრამებზე, იმიტირებულ შეჯიბრებებზე.
უპირატესობები